Ted Gifted

We'll be happy to help you +48 61 30 72 345

The lowest price guarantee

Polityka prywatności

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TGL POLAND sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-493), ul. Saperska 40b/6a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań KRS, NIP 7831664350, REGON: 364435150.


2) Państwa dane znajdują się w naszej bazie z bieżących kontaktów handlowych i otrzymanych 
z rejestracji na stronie www.tedgifted.com, spotkań biznesowych i targowych, a także 
z indywidualnych akcji telemarketingowych, mailingowych oraz z ogólnodostępnych informacji 
w Internecie.


3) Przetwarzanie Państwa danych przez TGL Poland wynika z prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r): z bieżącej działalności handlowej czyli sprzedaży produktów i usług, marketingu bezpośredniego w celu zawarcia kontraktu handlowego. Cel przetwarzania danych w szczególności: bieżąca komunikacja handlowa, marketing bezpośredni, obsługa zamówień, prowadzenie działań promocyjnych, umożliwienie korzystania z serwisu internetowego www.tedgifted.com, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych - obecnie jak i w przyszłości.


4) Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w celach sprzedażowych, projektowych, ofertowych i marketingowych.


5) Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez czas niezbędny do wykonania zlecenia i związków z wykonywaniem zlecenia oraz przez okres wymagany przepisami prawa.


6) W tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w TGL Poland, oddajemy do dyspozycji kanały komunikacji:
- pocztę e-mail na adres ado@tgl-poland.com.
- korespondencja pocztowa listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru na adres TGL POLAND sp z o.o. Poznań (60-003), ul. Wołczyńska 18


7) TGL Poland przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


8) Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności na platformie www.tedgifted.com Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówień produktów i usług oferowanych przez administratora. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia TGL Poland przesyłania treści marketingowych i informacji handlowych.


9) TGL Poland będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, tylko i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, a także w wypadku gdy wymaga tego zamówiona usługa.


10) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym",

  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta,

  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
    - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z TGL Poland zgodnie z punktem 6 niniejszej informacji.

Ted Gifted Lanyards

Our company has been existing on market for over 8 years. Over that time it has come a long way and developed to be a forward thinking, constantly developing company with a passion. Our team consists of experienced workers - designers, technical staff and account managers.

Our success has been built around modern printing technology and a wide range of products, accessories and materials offered.

×
×

Log in

Your e-mail:

You don't have an account yet? Do not worry.

You can create it in the next steps.

<

Hi

Password:

Forgot password?
<

Sign Up

E-mail